Càpsules
de formació EN STREAMING

Breus sessions de formació impartides al canal de youtube de l’APPEC, de només 20-40 minuts.

CÀPSULES EN STREAMING:

RECURSOS NARRATIUS DE COMPOSICIÓ I ESTIL PER AL PERIODISME DE CADA DIA

Presentar i posar a prova els recursos i els petits trucs propis del relat realista; analitzar exemples i autors, aplicar les propostes en diversos gèneres quotidians, com la crònica, notícia, entrevista, reportatge i generar un bagatge de recursos que milloren l’eficàcia del text i el fan més llegible. Pots recuperar les sessions d’aquesta càpsula aquí.

L'AUTORETRAT COM A EINA D'EXPRESSIÓ I i II

2 sessions per conèixer les eines al nostre abast per tal d’experimentar amb l’autoretrat com a eina d’expressió a través de la imatge; fer servir el retrat com a eina d’empoderament, autoconsciència del cos i construcció de la identitat i conèixer i comentar referents fotogràfics de l’autoretrat. 

En ser un curs teòric i pràctic, és imprescindible disposar de mòbil o càmera i enviar les imatges pròpies que s’hauran de prendre a partir de la primera sessió a hola@revistaderiva.com per poder participar de la segona sessió.

Connecta’t al nostre Youtube, segueix la classe online i envia les teves preguntes al ponent al xat en directe. Un cop finalitzada, la formació es podrà recuperar al nostre canal de youtube. 

REPORTATGES I CRÒNIQUES EN PROFUNDITAT EN EL DIA A DIA
I i II

El reportatge i la crònica són gèneres fonamentals del periodisme. Però, podem aplicar el periodisme de qualitat i narratiu en aquests gèneres en el dia a dia? La càpsula ensenya a escriure’ls i a enfocar-los, i presenta un repertori de recursos formals i metodològics de fàcil aplicació. A partir d’exemples concrets que són analitzats, descriu i posa en pràctica els principals consells del treball periodístic de qualitat i narratiu, adaptats a la rutina del periodisme diari i de proximitat: tipus de reportatges i de cròniques, disseny de projectes periodístics en profunditat, elaboració de l’estratègia de fonts, construcció de diàlegs i escenaris, el valor del detall, exposició dels diversos formats per a l’escriptura i l’impacte.

Connecta’t al nostre Youtube, segueix la classe online i envia les teves preguntes al ponent al xat en directe. Un cop finalitzada, la formació es podrà recuperar al nostre canal de youtube. 

com entrevistar i fer treball de fonts EN EL PERIODISME i i ii

L’entrevista és, potser, el primer recurs informatiu —i el primer mètode— del treball periodístic. ¿Quins passos imprescindibles hauria de seguir? ¿Com elaborar els qüestionaris i preguntar? ¿Com enfocar la interacció amb les fonts, segons si estem amb testimonis, protagonistes, fonts legitimades pel poder, o no? ¿Com fer un disseny de fonts coherent en un treball periodístic? I un cop celebrada l’entrevista, ¿com la textualitzem i l’editem? Podem triar entre estil directe o indirecte, notícia de cites, format de pregunta i resposta, i cadascun d’aquests formats implica uns procediments diferenciats.

Sessions teòriques i de comentari pràctic amb exemples que seran analitzats; encàrrecs per als alumnes de textos breus que seran corregits i comentats d’una sessió per l’altre.

Connecta’t al nostre Youtube, segueix la classe online. Un cop finalitzada, la formació es podrà recuperar al nostre canal de youtube. 

com explicar una situació de crisi amb recursos audiovisuals low cost i i ii

Càpsula de 2 sessions que té per objectiu narrar una situació de crisi com la que estem vivint a través del llenguatge audiovisual que tenim a l’abast. Utilitzarem l’ordinador, el telèfon mòbil i els recursos d’internet per crear una narrativa atractiva i rigorosa.

Combinarem sessions teòriques online amb exercicis pràctics i lectures que s’hauran de treballar fora de la sessió.

Connecta’t al nostre Youtube, segueix la classe online i envia les teves preguntes al ponent al xat en directe. Un cop finalitzada, la formació es podrà recuperar al nostre canal de youtube. 

REVELAT DIGITAL AMB LIGHTROOM i ii

Càpsula de 2 sessions per aprendre a realitzar un revelat de negatius digitals amb Lightroom, eficaç, professional i sobretot agilitzar processos de retoc i correcció de les imatges.

Connecta’t al nostre Youtube, segueix la classe online i envia les teves preguntes al ponent al xat en directe. Un cop finalitzada, la formació es podrà recuperar al nostre canal de youtube. 

fes el teu propi podcast I i II

L’accés generalitzat a la tecnologia de gravació i edició de soi la hiperconnectivitat ens permeten, des de fa uns anys, portar els estudis de ràdio a casa nostra. Amb poquíssimes necessitats tècniques ens podem enregistrar, tractar el so i fer difusió del resultat en l’àmbit mundial. Només cal un micròfon i una connexió a Internet per elaborar i compartir amb tothom el teu propi podcast.

Aquesta càpsula de dues sessions té per objectiu familiaritzar-se amb el material i les tècniques necessàries per enregistrar so, editar-lo i pujar a Internet podcasts de qualsevol temàtica i interès. S’explicarà el funcionament bàsic del programa Adobe Audition, les seves funcions principals, perquè qualsevol persona, tingui o no coneixements previs, pugui crear peces de podcast. 

fotografiar la paraula I i II

Una imatge val més que mil paraules? Sota aquesta pregunta proposem un recorregut històric pel binomi de text-fotografia per veure i posar en pràctica la força d’ambdues disciplines. 

En aquesta Càpsula de dues sessions us convidem a explorar els carrers durant les sortides que ens permeti el confinament i fotografiar cartells, pòsters, grafitis i tota mena de missatges que trobem. Intentarem captar la paraula del carrer amb imatges seguint exemples vistos durant la primera sessió. I, a la segona sessió, visionarem alguns exemples de les persones participants i donarem consells per seguir practicant a mesura que avancem de fases.

ORGANITZADES PER L'APPEC EDITORS DE REVISTES I DIGITALS

LES CÀPSULES DE FORMACIÓ

L’APPEC Editors de revistes i digitals organitza breus sessions de formació, de 2 h cadascuna, enfocades a la millora de la formació i actualització de coneixements en l’àmbit de la comunicació, el màrqueting i la generació de continguts per als professionals de revistes i mitjans de comunicació.

Diputació BCN